ANteckning
OBS
Gör uppdateringar i det här blocket nedanför för den engelska delen. Kopiera sedan hela blocket och byter ut respektive Footer-block på VARJE engelska sida. Detta ske nämligen inte automatiskt!
ARKADEN LONGSTAY HOTEL
SE- 195 30 MÄRSTA
info@arkadenlongstay.se
Phone +46 (0)8 519 424 48
ARKADEN LONGSTAY HOTEL
IS A SUBSIDIARY TO
MALMEGÅRDS FASTIGHETS AB.
malmegards.se
The price depends on time of residence, for offer send your request.